Εργατικό Δυναμικό

Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από:

•    5 Εργοδηγούς
•    20 Τεχνίτες
•    15 Βοηθούς

Από το σύνολο των απασχολούμενων οι 30 αποτελούν το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας και οι υπόλοιποι ασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανάλογα με την πορεία των έργων. Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του προσωπικού ανά πάσα στιγμή.