Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές εργασίες.

 • Ηλεκτρολογικά δίκτυα σε κτίρια κατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων, καταστήματα, συγκροτήματα γραφείων.
 • Βιομηχανικά δίκτυα, Μ/Τα, Υποσταθμοί, PLC
 • Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε Χ.Υ.Τ.Α., Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Απορριμμάτων.
 • Εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού
 • Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, τηλεχειρισμού, μετρήσεων.
 • Συστήματα ασφαλείας και πυρανίχνευσης
 • Συστήματα δορυφορικής λήψης και δικτύων
 • Δομημένη καλωδίωση για τηλεπικοινωνία και Η/Υ
 • Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Εργασίες για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα και φωτοβολταïκών σταθμών σε δώμα, στέγη ή στέγαστρα βεραντών και φωτοβολταïκών πάρκων).

 

Μηχανολογικές εργασίες.

 • Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης, Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης, Κατάσβεσης σε οικοδομικά συγκροτήματα κατοικιών, γραφείων.
 • Έργα υποδομής όπως βοηθητικά δίκτυα, δίκτυα όμβριων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, δίκτυα στραγγίσεων κ.ά.
 • Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού
 • Εγκαταστάσεις κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων νερού και λυμάτων αστικών και βιομηχανικών
 • Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων